Д) барлық жауап дұрыс

$$$ 159.

Энергиямен жабдықтау шарты – бұл:

A) жария шарт

б) алдын ала жасалатын шарт

в) опцион

г) біржақты

д) тауар жеткізілімінің бір түрі

$$$ 160.

Қандай жағдайда энергиямен жабдықтау ұйымына абоненттiң келiсуiнсiз және оған ескертпей, бiрақ оған дереу хабарлай отырып энергияны үзіліспен беруге, тоқтатуға немесе шектеп беруге жол беріледі:

A) энергиямен жабдықтау ұйымының жүйесiнде аварияның алдын алу немесе оны жою жөнiнде шұғыл шаралар қолдану қажет болған жағдайда

б) азаматабонент энергияға ақыны дер кезінде төлемеген жағдайда

в) энергиямен жабдықтау ұйымының келісімін алмай энергияны субабоненттерге беру

г) абоненттің есептеуіш құралдарында ақау аны Д) барлық жауап дұрысқталғанда

д) энергиямен жабдықтау ұйымы қызметкерін өлшеуіш құралдарына жақындатпағанда

$$$ 161.

Энергиямен жабдықтау шарты бойынша энергиямен жабдықтаушы ұйым өз мiндеттемелерін орындамаған жағдайда абонент талап ете алады:

А) нақты нұқсанды өтеуді

б) алынбай қалған пайданы өтеуді

в) тұрақсыздық айыбын төлеуді

г) моральдық зиянды өтеуді

д) барлық жауап қате

$$$ 162.

Энергияны тұрмыстық тұтыну үшiн пайдаланатын азамат абонентпен энергиямен жабдықтау шарты қандай мерзімге жасалады:

a) қисынды мерзімге

б) бір жылға

в) он жылға

Г) белгісіз мерзімге

д) бес жылға

$$$ 163.

Абонентпен энергиямен жабдықтау шарты қандай талаптар орындалғанда жасалады:


documentaxzngpt.html
documentaxznoab.html
documentaxznvkj.html
documentaxzocur.html
documentaxzokez.html
Документ Д) барлық жауап дұрыс