Будова і принцип роботи

Для вимірювання активності одно- і двовалентних йонів, в тому числі і Н , в розчинах використовується електродна система з йоноселективними вимірювальними електродами і перетворювач.

Електрорушійна сила електродної системи залежить від активності відповідних йонів у розчині.

Значення рХ визначається вимірюванням е.р.с. електродної системи за допомогою перетворювача, шкала якого проградуйована в одиницях рХ.

Рис. 2. Перетворювач (вигляд спереду):

1-показуючий прилад; 2-кнопки вибору роду роботи; 3-вимикач мережі; 4-лампочка індикації включення; 5-кнопки вибору діапазону вимірювання; 6-ручки оперативного управління; 7-резистори заводської настройки; 8-коректор нуля; 9-передня панель

Робота йономіра ґрунтується на претворенні е.р.с. електродної системи на постійний струм, що пропорційний вимірюваній величині. Дане перетворення Будова і принцип роботи здійснюється високоомним перетворювачем автокомпенсаційного типу. Схему перетворювача вказано на рис. 2.


Рис. 3. Елементарна схема рХ-метра

1-вимірювальний електрод, 2-допоміжний електрод; 3-аналізуючий розчин; 4-підсилювач


documentaxypbxp.html
documentaxypjhx.html
documentaxypqsf.html
documentaxypycn.html
documentaxyqfmv.html
Документ Будова і принцип роботи