Варіант 2. 1. Списати слова, вставивши потрібні букви чи знаки:

1. Списати слова, вставивши потрібні букви чи знаки:

Пісн*ю, ніч*ю, задач*ю, меж*ю, любов*ю, радіс*ю.

2. До поданих іменників дібрати і записати споріднені слова

Мир –

праця -

зелень -

дружба –

3. Придумати словосполучення, щоб дане слово вживалося у прямому і переносному значенні

свіжий

4. Дібрати кілька слів, будова яких відповідає такій схемі:

5. Записати речення, замінивши виділене слово однорідними членами речення.

Птахи відлітають у теплі краї.

6. Із поданих слів скласти і записати речення, визначити граматичну основу.

В’ється, між, швидка, береги, зелені, річка.

7. Пояснити, як розумієш такі вислови:

Майстер на всі руки –

Слів на вітер не кидає –

На вербі груші ростуть –

8. Прочитати текст. Визначити який це текст Варіант 2. 1. Списати слова, вставивши потрібні букви чи знаки: – художній чи науковий? Чому?

Дібрати і записати заголовок до тексту. Визначити тему тексту.

Польові цвіркуни вміють відважно захищати свій дім. Б’ються вони своєрідно. Спочатку повідомляють про свій напад звуковими сигналами.

Потім обидва противники починають штовхатися і намагаються вкусити один одного.

Нарешті хтось один перемагає. Він кусає того, хто зазнав поразки, і перекидає його на бік.

9. Скласти і записати речення за схемою:

що робить?

яка? хто? коли? куди?

… … …

10. Скласти і записати твір-міркування “Наше місто у майбутньому”.


documentaxzessn.html
documentaxzfacv.html
documentaxzfhnd.html
documentaxzfoxl.html
documentaxzfwht.html
Документ Варіант 2. 1. Списати слова, вставивши потрібні букви чи знаки: